لوگوی سرویس ها
خدمات
مجموعه فراز مهرگان معاصر
خدمات نظیر
صدور کارت ضمانت نامه معتبر برای کالا های خانگی متشکل از کولر های اسپلیت و یخچال و فریزر
پذیرش ارائه خدمات پس از فروش
مشاوره رایگان
تعمیر ونصب انواع کولر های اسپلیت
تعمیر ونصب انواع یخچال و فرزر
تامین و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع شرکت ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی
را به متقاضیان اراده خواهد داد

آپارات